Υπεγράφη στα Γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου η Σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που επελέγη μετά από διαγωνισμό για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης , οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας ΕΤΕΣΤΑ Α.Ε.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντινος Λουράντος, «στόχος μας είναι η λειτουργία της εταιρείας με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για την παροχή χρήσιμων και έγκυρων στοιχείων , που μπορούν να αντληθούν μόνον από τα φαρμακεία, προς όφελος των Φαρμακοποιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε με την συνεργασία των Φαρμακευτικών Συλλόγων και κυρίως με την στήριξη και συνδρομή των συναδέλφων Φαρμακοποιών».